gallery/smalllogo

Yhdenvertainen Etelä-Savo ry

Tietoa meistä

Yhdenvertainen Etelä-Savo ry on Suomessa ensimmäinen maakunnallinen Invalidiliiton jäsenyhdistys. Se perustettiin Mikkelissä keväällä 2019 ja sen jäsen voi kuulua samaan aikaan sekä paikalliseen, maakunnalliseen että valtakunnalliseen yhdistykseen. Varsinaiseksi Jäseneksi voi liittyä fyysisesti vammainen ja toimintaesteinen henkilö. Vuoden 2020 sekä varsinaisen jäsenen että kannattajajäsenen liittymismaksu on kymmenen (10 €) euroa. Voit liittyä jäseneksi osoitteessa https://www.invalidiliitto.fi/kilta-form.

 

Esteettömyys

Esteettömyys on ajattelutapa - Asenteellinen esteettömyys on tahtotila.

Yhdistyksemme haluaa olla mukana kehittämässä koko maakuntaamme ja sen eri palvelutoimintoja tasa-arvoisimmiksi ja esteettömiksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

 

Kulttuuri ja liikunta

Yhdistyksemme tulee perustamaan yhteisöllisiä toimintaryhmiä alueemme eri asutustaajamiin. Haluamme parantaa jäseniemme mahdollisuuksia yhdessäoloon, kulttuurin tuottamiseen ja edistää omaehtoista kuntoutusta.

 

Monikulttuurisuus on voimavara

Fyysisesti liikuntarajoitteisia tai muuten toimintarajoitteisia ihmisiä on joka kulttuurissa. Haluamme osaltamme luoda matalan kynnyksen toimintaa, johon myös eri kulttuurista tulleiden on helppo osallistua.

gallery/smalllogo